2 سیستم مدارس آلمان

آموزش خوب از ابتدا

مهمترین مسأله برای آغاز موفقانه زندگی شغلی، آموزش حرفه ای خوب است.. اساس آن در مدرسه نهاده می شود با ختم مدرسه فرصت های مختلفی در مسیر بعدی زندگی ات باز می شوند.

آموزش و پرورش اجباری و حق تحصیل

آموزش و پرورش در آلمان اجباری است. این موضوع قاعدتأ از 6 سالگی برای 9 تا ده سال مدرسه اعتبار دارد. هر کودک بصورت رایگان حق آموزش و پرورش دارد. گواهینامه های مدارس می توانند نظر به اینکه به کدام مدرسه می روی، کاملأ از هم متفاوت باشند. برای دریافت بالاترین گواهینامه ، یعنی “ابیتور”، باید 12 تا 13 سال به مدرسه بروی.

آموزش و پرورش اجباری بطور عموم شامل حال کودکان و نوجوانان پناهجو نیز می گردد. اینکه آیا آنان واقعأ به مدرسه می روند و یا باید ماه ها منتظر بمانند، بستگی به ایالت مربوطه و شرایط محلی دارد. در بعضی ایالات آلمان ( برلین، بریمن، هامبورگ، سارلند و شلسویگ- هولشتاین) آموزش اجباری درست هنگام دادن تقاضای پناهندگی شروع می شود. بر خلاف در بعضی ایالات دیگر پس از سه ماه، (مانند بایرن و تورینگن) یا شش ماه ( مانند بادن- وورتینبورگ) شروع می شود.

اطلاعات در مورد سیستم مدارس در ایالت تو

سیستم مدارس در آلمان از یک ایالت تا ایلت دیگر فرق می کند، زیرا هر ایالت خود در باره سیستم مدارس تصمیم می گیرد. بنا برین وبسایت وزارت آموزش و پرورش مربوطه ات را جستجو کن تا ببینی چه امکاناتی برای مدرک مدرسه داری. در مدارس نیز مشاوره داده می شود. سال یکبار در مدارس روز ورود عمومی -“روز باز” – دارند.

به کدام گواهینامه نیاز داری؟

مدرک مدرسه متوسط/ هاوپت شوله

مدت مدرسه: 9 یا 10 سال

مدرسه: متوسطه/ عمومی

گواهینامه متوسطه نخستین سند آموزش عمومی مدرسه در آلمان است. این مدرک برایت حق آغاز آموزش حرفه ای برای اشتغال بطور مثال در صنایع دستی، تجارت و رشته های تخنیکی فراهم می سازد. با مدرک متوسطه تو همچنین امکان آن را می یابی تا در یک مدرسه بالاتر – گواهینامه “رئا ل شوله”- را بدست آوری.

مدرک کلاس دهم “رئال شوله”

مدت مدرسه: 10 سال

مدرسه: “رئال شوله”، عمومی

“رئال شوله” بنام دوره متوسطه نیز یاد می شود. با گرفتن مدرک آن می توانی شروع به آموزش حرفه ای نمایی. نظر به “هاوپت شوله” در اینجا شانس تو برای یافتن جایی برای دوره آموزشی بیشتر است، زیرا داشتن مدرک “هاوپت شوله” برای برخی شغل های آموزشی کافی نیست. تو همچنین می توانی برای تحصیل در دانشگاه در آینده، گواهی نامه ی “ابیتور” را در یک مدرسه عالی فنی یا در یک دبیرستان حاصل نمایی.

گواهینامه مدرسه عالی / ابیتور

مدت مدرسه: 12 یا 13 سال

مدرسه: دبیرستان, مدرسه عمومی/ مدرسه غالی فنی

با ” ابیتور” گواهینامه مدرسه عالی عمومی را بدست می آوری. پس از آن قادر خواهی بود تا در دانشگاه تحصیل نمایی و یا اینکه شروع به آموزش حرفه نمایی. گواهینامه مدرسه عالی فنی را می توانی با سپری کردن امتحان در یک رشته اختصاصی مانند اقتصاد، مهندسی و آموزش حاصل نمایی. این گواهینامه برایت حق تحصیل در دانشگاه رشته های فنی/ علوم کاربردی اعطأ می کند. بعد از شمول به دانشگاه حتمی نیست که همان بخش اختصاصی را تعقیب نمایی.

 

 

 

  3 نوع آموزش حرفه ای