3 نوع آموزش حرفه ای

آموزش خوب برای کار خوب

 اگربا موفقیت مدرسه را تکمیل کرده ای، می توانی برنامه های بیشتر برای آینده تحقق ببخشی. اگر تحصیل در دانشگاه هنوز برایت مطرح نیست، در باره امکان آموزش حرفه ای معلومات بخواه. پس از همه، در آلمان 328 حرفه آموزشی به رسمیت شناخته شده وجود دارد.

(منبع: BIBB, Statista ، آمار سال 2015)
(منبع: BIBB, Statista ، آمار سال 2015)

آموزش ارزش دارد

در نگاه اول ممکن است پیدا کرد ن فوری یک شغل – به جای دو تا چهار سال سرمایه گذاری در آموزش حرفه- جذاب به نظر برسد.. در دراز مدت اما وضع تو بدون آموزش فنی چندان خوب به نظر نمی رسد: ضمن آموزش حرفه دانش با ارزش و تجربه خوب کمایی می کنی. به این ترتیب، به عنوان یک کارگر ماهر، به آسانی جایگزین نمی شوی. علاوه بر آن، کارگران فنی آموزش دیده – اعم از زن و مرد – به صورت آشکار در آمد بیشتری نظر به همکاران آموزش ندیده ی خود دارند. با آموزش حرفه ای قادر خواهی بود تا بعد بیشتر واجد شرایط گردی، مسؤلیت های جدید به عهده بگیری و در شرکت به مراحل بالاتر صعود نمایی. ملاحظه می کنی که آموزش حرفه به هر حال ارزش دارد.

آموزش حرفه ای آلمان به سطح بین المللی شناخته شده است

سیستم آموزش حرفه ای آلمان در سطح بین المللی شناخته شده است. محتویات برنامه به طور یکسان تنظیم می شود. بنا بر این دقیقأ می دانی چه می خواهی در طول دوره آموزش یاد بگیری. و شرکت ها نیز می دانند چه انتظاری از نیروهای فنی آموزش دیده داشته باشند. این موضوع بویژه وقتی مهم تر است که تو پس از ختم دوره آموزش حرفه ای در یک شرکت دیگر شروع بکار نمایی. نظر به شغل مربوط، آموزش حرفه ای دو تا چهار سال را در بر می گیرد. بیشترین بخش آموزش های حرفه ای مستقیم در خود شرکت جریان یافته و با درس در یک مدرسه کامل می شود.


(منبع: BMBF گزارش آموزشی 2016 ، قرارداد های آموزشی تازه بسته شده، 2015 )

رهیابی به آموزش حرفه ای

شمول به برنامه آموزش حرفه ای برای اشتغال ، بستگی به اجازه اقامت تو در آلمان دارد. به عنوان پناهنده ی به رسمیت شناخته شده می توانی بدون محدودیت شروع به آموزش حرفه ای برای اشتغال نمایی.

برای پناهجویان با اجازه اقامت موقت، یک دوره انتظار سه ماهه پس ازارائه درخواست پناهندگی درنظر گرفته شده است. پس از آن نیاز به گرفتن اجازه از اداره مهاجرت داری.

این هم شاید ممکن باشد که تو کلأ اجازه کار نداشته باشی، طور مثال اگر هنوز در مراکز پذیرش مقدماتی زندگی می کنی و یا اینکه از یک کشور باصطلاح امن به آلمان آمده ای. برای دانستن اینکه آیا اجازه کار در آلمان داری یا نه، بهتر است به سرویس مهاجرت برای جوانان و یا به کارمند امور اجتماعی مربوطه ات مراجعه نمایی.

چه نوع آموزش های حرفه ای موجود اند؟

شرکت- کارخانه/ آموزش دوگانه

آموزش دوگانه که آموزش در شرکت نیز نامیده می شود، برای سه یا چهار روز در هفته در خود شرکت یا کارخانه انجام می یابد. تو بطور مستقیم زیر نظر یک آموزگار حرفه در شرکت کار خواهی کرد. از طریق عملی چیز های را که باید برای حرفه ات بیاموزی، فرا می گیری.

علاوه بر آن برای یک تا دوروز در هفته به مدرسه حرفه می روی. در آنجا اساسات مهم نظری، همچنین کار و دانش حقوقی اجتماعی و مسائل سیاسی – اجتماعی به طور کلی، تدریس می شوند.

قانون آموزش حرفه ای به شیوه ای یکسان برای همه کارآموزان حرفه ای تعیین می کند که در طول دوره چه نوع مهارت ها و دانش های عملی به دست آورند. در صورتی که شرکت یا کارخانه قادر نشود تمام محتوای درسی را ارائه کند، مراکز آموزشی بین شرکتی وجود دارند که می توانی همراه با دیگر کارآموزان از آن بازدید نمایی.

در طول آموزش از شرکتی که در آن شامل شده ای یک کمک هزینه آموزش دریافت خواهی کرد. شاید نیزمستحق حمایت مالی شوی.

در باره حمایت مالی در فصل 6 بیشتر خواهی خواند.

آموزش حرفه خارج از شرکت

اگر در یک شرکت جایی برای آموزش حرفه نیابی، می توانی با یک موسسه آموزشی یک قرار داد تحصیل حرفه ببندی. این شکل فراگیری حرفه بنام آموزش حرفه خارج از شرکت نامیده می شود. بسیاری از موسسات آموزشی توسط دولت تامین می شوند. اما ارائه دهندگان تجاری نیز وجود دارند.

محتوای آموزشی آنها نیز عین چیز است. دانش نظری و عملی را فرا می گیری. اما بخش عملی آن در شرکت صورت نمی گیرد، بلکه در کارگاه ها، آزمایشگاه ها و یا دفاتر آموزشی ارائه دهنده انجام می یابد. درچهار چوب کار عملی ، فرآیند های کار در یک شرکت واقعی را نیز می آموزی. آموزش نظری در مدرسه حرفه ای انجام می یابد.

در صورت آموزش حرفه خارج از شرکت نیز کمک هزینه آموزشی دریافت می نمایی. این امرنیز با حمایت دولت صورت می گیرد. تحت شرایط خاص، حق حمایت مالی بیشتر نیز خواهی داشت.

در باره حمایت مالی در فصل 6 بیشتر خواهی خواند.

پشتیبانی در طول آموزش

شاید برای آغاز آموزش و یا اتمام موفقانه ی آن نیاز به کمک داشته باشی. بطور مثال هنگامی که هنوز مشکلات زبان و یا آموختن داری. برای این منظور آژانس کار ، کمک های تعاونی آموزش و پرورش کار (ABH) و یا آموزش حرفه ای منضم با کمک (ASA) ارائه می نماید. تو می توانی سبق هایت رابا تقسیم در اجزای کوچک تکرار و تحکیم ببخشی و یا حتی در محل کار در شرکت به همراه داشته باشی. اطلاعات در مورد تقاضا نامه را می توانی از آزانس کار بدست آوری.

 

(منبع: BIBB))

تحصیل

با “ابیتور” مدرک پذیرش دانشگاه عمومی را حاصل کرده ای. توسط آن می توانی در تمام دانشگاه ها تقاضای شمول بدهی. ابیتور مسلکی- فاخ ابیتور- ترا مستحق شمول در دانشگاه فنی می سازد. در شرایط ویژه امکان تحصیل بدون داشتن ابیتور نیز وجود دارد، بطور مثال هنگامی که چند سال در یک شغل کار نموده باشی. برای اطلاع بیشتر به وبسایت وزارت آموزش در ایالت مربوط مراجعه کن.

دانشگاهها و دانشکده های فنی در آلمان طیف گسترده ای از دوره های تحصیلی ارائه مینمایند. تمرکز در دانشگاه ها به پژوهش های علمی است. دوره های آموزشی دردانشکده های فنی، با این حال، بیشتر برنامه گرا و اغلب با یک کارآموزی اجباری همراه است.

 

 اطلاعات در مورد دوره و روند درخواست را در وبسایت های دانشگاه ها و کالج ها دریافت خواهی کرد. در آنجا می توانی مسؤلین تماس و گفتگو با دانشجویان خارجی را نیز پیدا کنی.

اطلاعات و مشاوره در مورد تحصیل دانشگاهی از سوی خدمات مهاجرت جوانان هم داده می شود. اطلاعات بیشتر در این مورد در بخش خدمات داده شده است.

تامین مالی تحصیل

© stokkete–Fotolia.com
© stokkete–Fotolia.com

تو در آلمان بدون کمک مالی خانواده   هم می توانی تحصیل کنی. پناهجویانی که برسمیت شناخته می شوند، پس از 15 ماه انتظار مستحق دریافت کمک هزینه از طریق ” قانون فدرال برای ارتقای آموزش” یعنی بافوگ می گردند. با آن می توانی هزینه های مهم روزانه را تأمین کنی. بلند ترین مقداری که بافوگ بپردازد 735 یورو در ماه می باشد (09.02.2016). این پول برای تمام دوره عادی تحصیل پرداخت می شود. بعد از فراغت از دانشگاه، باید نیمی از بودجه نامبرده را به تدریج بازپرداخت نمایی.

 اطلاعات بیشتر راجع به بافوگ و همچنین درخواست آن را می توانی از این لینک بدست آوری www.bafög.de. اطلاعات تماس نزدیکترین دفتر مشاوره در منطقه ات را نیز در همانجا پیدا می کنی. کالج ها و دانشکده های فنی نیز مشاوره می دهند.

 

انشجویان همچنین می توانند برای یک بورس تحصیلی درخواست بدهند. بنیاد های مختلف به دانش آموزانی که خدمات حرفه ای خوبی نشان می دهند و در همان حال درمسایل اجتماعی مشارکت می کنند، پول اعطأ می کنند. میزان بورس دانشجویی بستگی به مقدار بافوگ دارد. این پول بازپرداخت نمی شود. علاه بر آن، دانشجویان برای اقامت در خارج و یا خرید کتاب هم پول دریافت می کنند.

 

 هانس بوکلر – بنیاد نزدیک به اتحادیه کارگری- نیز از طریق ” اقدام آموزشی بوکلر” ( بوکلر اکسیون) ، به پناهجویان فرصت میدهد تا خودشان را برای دریافت بورس ثبت نام نمایند. شرط آن داشتن مجوز بافوگ است.   صندوق ضمانت دانشگاه برای پناهجویان خدمات مشاوره برای روشن شدن فرصت های آموزشی در آلمان می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد درخواست اینجا مراجعه کن: http://www.boeckler.de/bab.htm

 

4  جهت یابی حرفه ای

Merken

Merken

Merken