درخواست 5

این چیزیست که من می خواهم! حالا چه؟

اگر تصمیم به آموزش حرفه ای گرفته ای باید دنبال شرکت مناسبی بگردی. اینکه چگونه با موفقیت درخواست می دهی و جایی برای آموزش حرفه ا ی برایت می یابی، در این فصل نشان می دهیم.

درجستجوی جایی برای کار آموزی

ارزش دارد که بطور مستقیم از شرکت های مورد نظر خود جهت درخواست جایی برای آکار آموزی سوال نمایی. زنگ بزن و یا اینکه مستقیم آنجا برو. در وبسایت شرکت برای پیشنهادات آموزش حرفه ای پرس و جو کن. اگر قبلأ آموزش حرفه ای را در یک شرکت به اتمام رسانده ای، از آنجا سوال کن که   آیا در جستجوی آموزنده هستند یا نه.

اطلاعات در مورد شرکت های کار آموزی را می توانی بطور مستقیم از مدارس حرفه ای حاصل کنی. در مناطق روستایی، ممکن است مراکز آموزشی انگشت شماری درنزدیکی تو وجود داشته باشد. در مناطق و شهرستان های دیگر نیز جستجو کن.

 در انترنت نیز اطلاعات در مورد شرکت های کار آموزی و جا های آموزش حرفه ای موجود است:

اسناد صحیح برای درخواست

اگر جایی برای آموزش حرفه ای یافته ای، باید بطور کتبی درخواست خود را بفرستی. درخواست باید نشان دهد که تو در مورد آن بخوبی آگاهی. آنرا مستقیم به آدرس شخص تماس ارسال کن و در آن انتظارات شرکت را مد نظر بگیر. چرا می خواهی این آموزش را انجام دهی؟ در باره ی توانایی، علایق و دانش قبلی خود توضیح بده.

چک لیست: چه چیز در درخواست گنجانده می شود؟

 • ارسال
 • تاریخچه مختصری از زندگی
 • گواهینامه مدرسه و مدرک کار عملی / پراکتیکوم
 • احتمالأ شواهد مهارت های که حاصل شده.

موضوع به فرم نیز رابطه می گیرد. به نظربسیاری از شرکت ها مهم است که در خواست ها مطابق استاندارد باشند. چگونگی و نمونه ی یک درخواست صحیح را می توانی در مرکز اطلاعات شغلی ملاحظه نمایی. اندازه استاندارد نامه ها بر اساس (DIN) – موسسه آلمانی استاندارد – را می توانی در انترنت جستجو کنی. اسناد را بطور اساسی آماده بساز و از دیگران خواهش کن آنرا بخوانند. درخواست باید خالی از اشتباه و منظم باشد. اسناد اسکن شده باید قابل خواندن باشند. برخی از شرکت ها یک کپی عکس اضافی از درخواست کننده می خواهند. به لباس مناسبی که در آن جدی و مورد اعتماد به نظر برسی، توجه کن. در این باره عکاس می تواند به تو مشاوره بدهد.

ایجاد احساس خوب

کارفرما درخواست ترا پسند یده است؛ به مصاحبه دعوت شده ای.         معمولأ چندین نفر از شرکت ، در مصاحبه که حدود 30 تا 45 دقیقه در بر می گیرد، اشتراک می نمایند. برای مصاحبه آمادگی بگیر و آنرا با دیگران تمرین کن. پرسش های متداول در مصاحبه شغلی، به عنوان مثال، چنین اند:

 • چه چیز انتخاب حرفه ی شما را تحت تأثیر قرار داد؟
 • چه انتظاراتی شما را با آموزش پیوند می زند؟
 • نسبت به شرایطی که در مورد حرفه در نظر گرفته اید، چه فکر می کنید؟

برای اینکه احساس خوب بجا گذاری ، باید در پوشیدن لباس منظم و جدی ، دقت نمایی. نشان بده   خیلی میل داری تا آموزش حرفه را به اتمام رسانی، توضیح بده به چه چیز ویژه علاقه مند هستی.

برای بسیاری از شرکت ها، قبل از مصاحبه آزمون تعیین سطح برگزار می شود که در آن تو باید وظایف مربوط به شغل را حل کنی. این آزمون شباهت زیاد به کار های کلاس دارد. معمولأ موضوعات گوناگونی مانند دانش عمومی، زبان، ریاضی و منطق پرسیده می شوند.

شرکت های بزرگ متقاضیان را در یک مرکز ارزیابی تست می کنند. در اینجا وظایف باید به گونه ی مشترک با دیگران حل شود. پرسنل مسئول شرکت می خواهد بداند که تو چگونه می توانی دریک تیم کار کنی، ایده هایت جهت راه حل چیست و از کارچه می دانی . برای اینکار باید آماده باشی. مشاوره در مراکز اطلاعات و انترنت میسر است.

چک لیست: آمادگی خوب برای مصاحبه

 • برای وقت برنامه ریزی کن تا سر موقع برسی.
 • در مورد لباسی که می پوشی قبلأ فکر کن و همه چیز را سر جایش قرار بده.
 • اسناد در خواست و گواهینامه های اصلی را بسته بندی کن.
 • اسناد رسمی و اجازه اقامت خود را بگیر.
 • پیش از شروع مصاحبه تلفن همراهت را خاموش بساز.

تبعیض ممنوع است

تصمیم گیری در مورد تو باید بر اساس مهارت هایت گرفته شود. رنگ پوست، جنسیت، دین و گرایش های جنسی نباید در تصمیم نقش داشته باشد. به همین منظور در مصاحبه سوالات در رابطه با زندگی خصوصی مجاز نیستند و از سوی تو نباید پاسخ داده شوند. اگر سوالی به نظرت عجیب و غریب می رسد، بپرس که چه رابطه با آموزش حرفه ای دارد. اگر احساس کردی بتو بی احترامی و یا حتی حمله می شود، می توانی بلند شوی و آنجا را ترک بگویی. بهتر آنست که در چنین شرکتی کار نکنی.

 اگر فکر می کنی به دلیل منشاء و یا رنگ پوست با تو بد رفتاری می شود، با اتحادیه کارگری خود مشاوره کن. در برابر تبعیض باید قادر به مقاومت باشی. اتحادیه ی تو کمکت خواهد کرد.

 

6  آموزش حرفه ای